Registratie KMAR

HFT Packaging BV staat geregistreerd in het Register Erkend Luchtvrachtagent, een dienst van Bureau Registratie en Toezicht op Vracht en Post van de Koninklijke Marechaussee District Schiphol.

Op grond van Europese regelgeving en de Nederlandse Luchtvaartwet heeft de overheid regelgeving opgesteld om luchtvrachtagenten en andere instellingen betrokken bij het verzenden van luchtvracht te kunnen kwalificeren als veilige schakel in de keten van het luchtvrachtvervoer. Deze dienen zich te houden aan veiligheidsmaatregelen en te beschikken over voorgeschreven veiligheidsvoorzieningen. Het gaat daarbij om onder andere expediteurs, vervoerders, afhandelaren en verpakkers van luchtvracht.
Het doel is om tot een situatie te komen waarin alle vracht die aan boord van een luchtvaartuig wordt toegelaten vooraf is onderworpen aan de voorgeschreven veiligheidscontroles. Tevens wil de overheid hiermee een bijdrage leveren aan een snelle en veiliger vrachtafhandeling.

Door middel van Handsearch (HS)/Visuele check, kunnen wij uw goederen veilig verklaren, met uitzondering van gecompliceerde zendingen (machines), deze goederen moeten worden gescreend met behulp van een Explosive Detection Dog (EDD).

Onze mensen zijn gecertificeerd zodat u de garantie heeft dat uw goederen bij ons in veilige handen zijn.